Faktaartikkel

Informasjon til jegere om fugleinfluensa

Publisert 14.12.2020     Sist endret 26.05.2021

Jaktforbudet på andefugler og visse andre fuglearter for å forhindre spredning av fugleinfluensa er opphevet fra 26. mai 2021.

Antallet smittede villfugl i Europa er redusert. I tillegg er vårtrekket stort sett over. Vi oppfordrer fortsatt alle til å ha god hygiene når de håndterer og tilbereder fuglevilt.

Hvordan bør jegeren håndtere fugleviltet?

Det er alltid viktig å ha god hygiene ved rensing og håndtering av vilt. Vask hendene før og etter, og om nødvendig underveis i jobben. Bruk gjerne engangshansker. Ha rene redskaper, og vask eller bytt disse hvis de blir forurenset underveis.

Er det trygt å spise fuglene?

Ja, fuglevilt er trygt å spise. Det finnes ingen kjente tilfeller av at mennesker er smittet av fugleinfluensa H5N8 via mat. Det er viktig å ha god hygiene ved tilberedning av kjøtt. Vi anbefaler at egg og kjøtt fra ville fugler serveres helt gjennomstekt eller -kokt, varmebehandlet til 70 grader. Dette er en generell og god regel.

Fant du det du lette etter?