Faktaartikkel

Informasjon til privatpraktiserende veterinærer om fugleinfluensa

Publisert 16.12.2020     Sist endret 19.11.2021

Det er påvist fugleinfluensa i to fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. For å hindre smittespredning har Mattilsynet innført portforbud og soner i området rundt besetningen med påvist smitte.Mattilsynet ber veterinærer om å være oppmerksomme på symptomer på høypatogen fugleinfluensa (HPAI). Hos fjørfe fører HPAI som oftest til at dyra dør raskt, uten å ha vist symptomer på forhånd.

I sonene er det en rekke restriksjoner for alle som har fjørfe eller andre fugler i fangenskap. Dette vil også kunne påvirke deg som veterinær ved besøk i fjørfehold. Les mer om dette her.

Les mer om portforbudet her 

Tegn på fugleinfluensa er:

  • tydelig økning av dødelighet
  • tydelig nedsatt fôr- og vanninntak
  • tydelig nedsatt eggproduksjon
  • kliniske tegn på sykdom

OBS: Det er gjort funn av fugleinfluensa i andre land hvor fuglene ikke har vist tegn på sykdom. Det er derfor viktig at man er spesielt oppmerksom på endringer i fôrinntaket, som noen ganger kan være den eneste indikatoren på at smitten har kommet inn i flokken.

Dersom det i fjørfehold er døde fugler uten synlig dødsårsak, eller andre endringer i fjørfeholdt hvor sykdom kan være årsak, kontakt det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne, er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa.

Les mer om påvisning av høypatogen fugleinfluensa i et fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland.

Du får mer utfyllende informasjon om fugleinfluensa på hjemmesidene til Veterinærinstituttet (VI): Fakta om fugleinfluensa (aviær influensa).

Smitteforebygging

Det er viktig med gode smitteforebyggende tiltak når du skal inn i et fjørfehold.

  • Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjørfe kan være svært alvorlige for fjørfenæringen, hobbyfjørfehold og arbeidet med bevaring av våre nasjonale fjørferaser. Det er derfor svært viktig med smitteforebyggende tiltak. Fjørfeholdere har selv ansvar for å gjennomføre de smitteforebyggende tiltakene, men du som veterinær bør også ha økt bevissthet rundt dette.
  • Dersom du skal inn i driftsbygningene i fjørfebesetninger, skal du ha rent, og ved behov desinfisert, fottøy og overtrekkstøy.
  • Mattilsynet anbefaler at man i områder med mulig fugleinfluensasmitte ikke jobber i mer enn ett fjørfehold om dagen. Dersom du må innom et nytt fjørfehold før det har gått 48 timer, anbefaler Mattilsynet at du er svært bevisst på smittebeskyttelse og avklarer eventuelle ekstra tiltak med produsenten på forhånd.
  • Forsikre deg om at alt utstyr og materiell du tar med deg inn i et dyrerom er vasket og desinfisert før du tar det med inn.
Fant du det du lette etter?