Rengjøring og desinfeksjon av kjøretøy og utstyr i observasjonssonen for fugleinfluensa

Publisert 17.11.2021     Sist endret 15.12.2021

I november 2021 ble det påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) på verpehøns på to nabogårder i Klepp kommune i Rogaland. For å hindre smittespredning opprettet Mattilsynet soner med restriksjoner. 15. desember ble risikosonen opphevet og innlemmet i observasjonssonen.

Regler for transporter i observasjonssonen

For å hindre fugleinfluensasmitte i forbindelse med transport i observasjonssonen og ut av denne, er det krav om rengjøring og desinfeksjon av kjøretøy.

Husk at krav om rengjøring og desinfeksjon av kjøretøy omtalt i tabellen under kun gjelder for kjøretøy som er brukt til å transportere følgende:

  • levende fjørfe eller andre fugler i fangenskap
  • rugeegg og konsumegg (unntatt konsumegg kjøpt i butikk)
  • fjørfekadaver
  • fjørfekjøtt (unntatt fjørfekjøtt kjøpt i butikk)
  • fjørfefôr
  • fjørfegjødsel
  • nytt og brukt strø til fjørfe
  • annet materiale som kan ha vært i kontakt med fjørfe

Skjematisk oversikt over krav til rengjøring og desinfeksjon:

Type transportObservasjonssone (10 km)
Transport av fjørfefôr eller nytt strø til fjørfe

Hvis det er nødvendig, kan transportøren fullføre ruta si i observasjonssonen før rengjøring og desinfeksjon av kjøretøyet.

Rengjøring og desinfeksjon mellom levering i hver besetning er likevel anbefalt.

 

Transport av levende fjørfe, rugeegg, konsumegg, fjørfegjødsel, døde fjørfe, brukt strø eller transport av annet materiale som kan ha vært i kontakt med fugleinfluensasmitteRengjøring og desinfeksjon av kjøretøyet mellom henting i hver besetning

 

Aktuelt regelverk:

Fant du det du lette etter?