Fugleinfluensa i Norge og Europa høsten 2020

Publisert 19.11.2020     Sist endret 27.11.2020

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa denne høsten. Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler og ikke mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Fugleinfluensa

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00.

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.

Mattilsynet innfører portforbud for å hindre smitte til tamme fugler

Det er funnet fugleinfluensa på ei viltlevende gås i Rogaland. For å hindre smitte fra ville til tamme fugler innfører Mattilsynet nå portforbud for fjørfe i alle kystkommuner fra og med Rogaland og hele kyststripen opp til Oslo og til og med tidligere Østfold.

Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak.

Smittesituasjonen vurderes fortløpende

Smittesituasjonen kan endre seg raskt og Mattilsynet gjør derfor fortløpende vurderinger av situasjonen.

Smitten er antatt og komme med trekkfugler, og basert på tidligere års erfaringer er det lite sannsynlig at Norge blir berørt av hovedtrekket av fugler på høsten, langs den sydvestlige trekkruten fra østlige hekkeområder. Mattilsynet er ikke kjent med at det foreligger kunnskap om endrede trekkruter som vil endre risikoen for introduksjon av HPAI til Norge høsten 2020.  Mens både Sverige, Finland og Danmark har påvist HPAI i fjørfe og viltlevende fugler tidligere, har HPAI aldri blitt påvist i Norge.

Store konsekvenser for fjørfe - forebyggende tiltak kan settes i verk på kort varsel

Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjørfe kan være svært alvorlige for fjørfenærinen.

Dersom Mattilsynet vurderer at risikoen for smitte til Norge øker, vil vi vurdere å sette i gang forebyggende tiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Slike forebyggende tiltak kan settes i verk på kort varsel.

Årets variant av fugleinfluensa domineres av viruset H5N8. Viruset er høypatogent, noe som betyr at det er sterkt sykdomsfremkallende for fjørfe.

Lav smitterisiko for mennesker

Det er ingen tidligere kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav.

Husk likevel å unngå direkte fysisk kontakt med sjuke/og eller døde fugler, da disse f.eks. kan være smittet med Salmonella.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer