Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 11.12.2012     Sist endret 25.06.2018
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS 22.05.2014 675