Leishmaniose

Publisert 11.12.2012     Sist endret 29.06.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Leishmaniose er en alvorlig sykdom som kan ramme hunder, katter og mennesker. Sykdommen forårsakes av en parasitt, og smitte skjer ved at parasitten blir overført mellom dyr og mennesker ved bitt av blodsugende sandmygg.

Verken parasitten eller sandmyggen finnes i Norge. Sykdommen forekommer derfor bare hos dyr eller mennesker som har oppholdt seg i områder hvor parasitten og sandmyggen finnes.

Sykdomsbildet hos menneske varierer. Les mer på Folkehelseinstituttet: Leishmaniasis.

Behandling av sykdommen hos hund er vanskelig og prognosen er dårlig. Leishmaniose er en av årsakene til at Mattilsynet fraråder import av gatehunder fra Sør-Europa. Les mer på Veterinærinstituttet: Fakta om Leishmania og leishmaniose.

Leishmaniose er en B-sykdom og skal meldes til Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00