Lukket yngelråte

Publisert 11.01.2013     Sist endret 11.01.2013

Lukket yngelråte er en alvorlig bakteriesykdom på bienes yngel. Bisamfunn med kliniske symptomer vil dø dersom de ikke behandles. Sykdommen er rapportert fra alle kontinenter hvor det drives birøkt, og vi har hatt enkelte tilfeller også i Norge. Bakterien, Paenibacillus larvae, danner sporer som smitter larvene med foret. Den viktigste årsaken til smittespredning mellom bisamfunn, er birøkterens flytting av vokstavler eller kubeutstyr. Lukket yngelråte kan også spres ved foring med kontaminert honning og pollen og med bier som røver honning fra infiserte bisamfunn.

Lukket yngelråte er en gruppe-B sykdom. Aktiv overvåking skjer ved klinisk helseundersøkelse av bigårder som skal sertifiseres.

Den er ikke farlig for mennesker.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden