Mædi-visna

Publisert 11.12.2012     Sist endret 11.12.2012

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Faktaark om bekjempelse av sauesykdommen mædi-visna PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Mistenkt sykdomstilfelle / skadegjørerAltinn