Mædi-visna

Publisert 11.12.2012     Sist endret 22.10.2021

Mædi er en kronisk virusinfeksjon hos sau. Mædi har lang inkubasjonstid, og det kan ta opptil flere år fra dyrene blir smittet til de blir syke.

Smitte skjer oftest gjennom luftveiene ved tett kontakt mellom dyr, og gjennom melk fra søye til lam. Smitte via luftveiene krever nær kontakt i en lengre periode.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Mistanke om sykdomstilfelle / skadegjørerAltinn

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Overvåkingsprogram 2020 – Lentivirus (mædi og CAE)