Kunngjøring

Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone) er endret

Publisert 03.09.2021     Sist endret 03.09.2021

I forbindelse med påvisning av mædi i Trøndelag sommeren 2019 ble det fastsatt en soneforskrift for å bekjempe sykdommen. Bekjempelse av mædi tar tid, dette på grunn av sykdommens snikende forløp og lange inkubasjonstid.

Det er, siden mædi ble påvist sommeren 2019, gjennomført smittesporing, kvalitetssikring av sporingsinformasjon, samt gjennomført en kartlegging hvor alle sauebesetninger uten restriksjoner for mædi i mædisonen er prøvetatt.

Vi får stadig bedre oversikt over smittesituasjonen, og vi har derfor foretatt noen justeringer i soneforskriften slik at forskriften er tilpasset den smittesituasjonen vi har nå. Vi mener det er viktig at vi gjør endringer for å lette driften der det er smittemessig forsvarlig.

Bekjempelsen tar lang tid for denne typen sykdommer, og det er om lag 500 sauebesetninger som fortsatt skal ha drift innenfor sonen. Forskriftsendringene er utarbeidet i samarbeid med Veterinærinstituttet og næringen.

I denne forskriftsendringen har vi økt gyldighetstida av testresultat etter kartleggingsprøver fra 15 til18 måneder.

I tillegg har vi justert prøvetakingsopplegget for mæditesting ved flytting av sau og gjort noen mindre språklige justeringer for å gjøre forskriften klarere.

Bakgrunnen for endringene er at vi nå mener at det er smittemessig forsvarlig at vi kun krever at besetningen er testet for mædi (besetningsdokumentasjon) og at vi fjerner krav om testing av enkeltdyrene som skal flyttes. Kartleggingen som vi har planlagt for 2021-2022 vil bidra til at vi øker sannsynligheten for å finne smitte også i besetninger med lav prosentandel smittede dyr.

Du kan lese forskriften her.

Fant du det du lette etter?