Rapport

Overvåkingsprogram 2020 – Lentivirus (mædi og CAE)

Publisert 22.10.2021     Sist endret 04.06.2021

Mattilsynet har siden 2003 gjennomført et overvåkingsprogram for lentivirus hos sau. Fra og med 2012 ble også geit innlemmet i overvåkingen. I 2020 ble det ikke påvist lentivirus i noen av besetningene som ble undersøkt i overvåkingsprogrammet.

 

Hva undersøkte vi? Mattilsynets personell tok blodprøver av sau og geit på slakteri. Prøvene ble undersøkt ved Veterinærinstituttet.
TidsromHele året
Hva lette vi etter? Vi leter etter lentivirus, et virus som forårsaker mædi hos sau og CAE hos geit (og sau).
Hva fant vi? I programmet for 2020 ble 2927 sauebesetninger og 50 geitebesetninger undersøkt for lentivirus. Det ble ikke påvist lentivirus i noen av disse besetningene.
Hvem utførte oppdraget?Veterinærinstituttet.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner