Munn- og klauvsyke

Publisert 11.12.2012     Sist endret 25.06.2018

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Arbeidsmanual for munn- og klauvsjuke PDF
Faktaark om munn- og klauvsyke PDF