Mycoplasmose

Publisert 11.01.2013     Sist endret 11.01.2013

Mycoplasmose er bakterieinfeksjon på fjørfe som er forårsaket av Mycoplasma galliseticum (høns) eller Mycoplasma meleagridis (kalkun). Infeksjonen angriper luftveiene. Sjukdommen forekommer over hele verden.

I Norge har infeksjon med Mycoplasma gallisepticum en relativt høg utbredelse i hobbyfjørfebesetninger. Mycoplasmainfeksjoner forekommer svært sjelden i kommersielt fjørfehold, og ble påvist siste gang i 2005.

Den smitter ikke til mennesker

Sjukdommen er lokalisert til de øvre luftveiene, men i alvorlige tilfelle angripes også lungene. Den gir symptomer på forkjølelse og snue. Smitten spres direkte ved dråpesmitte eller indirekte via egg til nyklekte kyllinger. Sjukdomsforløpet kan vare opp til flere måneder.

Under norske forhold opptrer den vanligvis i en mild form og pågår i lengre tid. Sjukdommen bekjempes ved å behandle dyrene.

Mycoplasmose er en gruppe B-sjukdom, og mistanke om sjukdommen skal meldes til Mattilsynet.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden