Newcastle disease

Publisert 11.12.2012     Sist endret 29.01.2013

Newcastle disease er svært alvorlig virussjukdom hos tamme og ville fjørfe. Den angriper først og fremst luftveiene, men også mage/tarm og nervesystemet. Den forekommer i de fleste land. I Norge ble den siste gang påvist i 2003.

ND smitter ikke til mennesker

Symptomene kan variere betydelig, alt etter hvilke organer som er angrepet. Typiske symptomer er plutselig opphørt matlyst, nedstemthet, fall i eggproduksjon og pustebesvær. Dersom nervesystemet er angrepet, vil en se skjelvinger i hodet, lammelser i vingene og vridd hodestilling. Kraftig grønngul diarè observeres når mage/tarm er angrepet. Sjuke dyr dør som regel i løpet av 72 timer. I enkelte flokker kan dødeligheten være opp til 90 prosent.

ND er en gruppe A-sjukdom og mistanke om sjukdommen skal meldes til Mattilsynet.

Sjukdommen bekjempes ved å avlive og destruere alle dyrene i en besetning.

Mattilsynet har utarbeidet en egen bekjempelsesplan for sjukdommen

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00