Kunngjøring

Newcastlesyke påvist på ville duer på Østlandet

Publisert 27.09.2022     Sist endret 27.09.2022

Mattilsynet har de siste ukene mottatt flere meldinger om døde duer på Østlandet. Veterinærinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet analysert prøver fra disse, og påvist at duene har fått det svært smittsomme viruset paramyxovirus type 1. Viruset ble i august påvist hos ville duer i Oslo, og er nå også funnet hos ville duer i Moss, Nesodden og Nordre Follo.

Veterinærinstituttet har bekreftet at dette er en virulent variant av paramyxovirus type 1 og kalles derfor Newcastlesyke (Newcastle disease)

Alvorlig sykdom

Newcastlesyke er en svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fugler. Den angriper først og fremst luftveiene, men også mage/tarm- og nervesystemet.

Sykdommen er listet som en nasjonal lListe-1-sykdom, og ved påvisning hos tamme fugler, bekjempes sykdommen ved å avlive og destruere alle dyrene.

Det er viktig med gode smitteforebyggende rutiner tilsvarende de som gjelder for fugleinfluensa, slik at smitte ikke tas med inn i fjørfehold, hobbyfjørfehold eller tamduehold.

Sykdommen er også påvist i en verpehønsbesetning i Rogaland.

Smittede dyr skiller ut store mengder virus i avføring og via luftveiene, og viruset er svært smittsomt.

Mattilsynet støtter råd om ikke å mate byduer

Mattilsynet støtter Bymiljøetaten i Oslo sitt råd om ikke å mate byduer i Oslo nå.

Dette er et viktig tiltak for å forebygge videre smittespredning i villfuglpopulasjonen, siden viruset kan spres raskt dersom mange fugler samles på et sted.

Varsle Mattilsynet

Ved funn av syke eller døde fugler der smittsom sykdom kan mistenkes, skal Mattilsynet kontaktes per e-post til postmottak@mattilsynet.no.

Dette gjelder først og fremst:

  • byduer
  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • havsuler
  • måkefugler
  • vadefugler
  • rovfugler
  • kråkefugler

Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen skal tas prøver av eller ikke.

Slik fjerner du døde fugler dersom du må

Generelt fraråder vi privatpersoner fra å håndtere de døde fuglene all den tid det på funntidspunktet ikke er mulig å vite hva som er årsaken til at fuglen døde.

Dersom den døde fuglen ligger på privat eiendom, og Mattilsynet vurderer at det ikke er nødvendig å ta prøve av den, bør den fjernes av en voksen person. Bruk hansker når fuglen plukkes opp, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet.

Eventuelt kan fuglen plukkes opp med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann. 

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer