Rapport

Overvåkingsprogram 2020 - Paratuberkulose hos drøvtyggere

Publisert 03.06.2021     Sist endret 04.06.2021

Mattilsynet har siden 1996 gjennomført overvåkingsprogram for paratuberkulose hos drøvtyggere, deriblant storfe, småfe og kamelider. I overvåkingsprogrammet for 2020 ble det tatt prøver av storfe og geit. Det ble ikke påvist paratuberkulose i noen av besetningene som ble undersøkt.

 

Hva undersøkte vi?Det ble tatt avføringsprøver av storfe og geit
TidsromHele året, 2020
Hva lette vi etter?Vi leter etter bakterien som forårsaker paratuberkulose; Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis.
Hva fant vi?I programmet for 2020 ble det ikke funnet noen positive besetninger. Les også: Ingen tilfeller av paratuberkulose i Norge (vetinst.no)
Hvem utførte oppdraget?Veterinærinstituttet
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner