Porcine Reproductive and Respiratory Syndrom (PRRS)

Publisert 11.12.2012     Sist endret 11.01.2013

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) er en virussykdom hos gris som gir aborter, dødfødte og svakfødte griser som dør kort tid etter fødsel. Viruset infiserer også luftveiene og kan forårsake alvorlige infeksjoner med høy dødelighet, særlig hos smågriser. Sykdommen smitter bare griser, den gir ikke sykdom hos andre dyr eller hos mennesker.

Viruset skilles ut med utåndingsluft, spytt, slim, sæd, urin, melk og avføring, og smitter til andre dyr via luftveiene, munnen eller sår i huden. Det spres mellom besetninger og land først og fremst via handel med infiserte griser og med sæd fra infiserte råner. Smitten kan også spres med luft, via personer, transportmidler, sprøytespisser, klær og redskaper som er forurenset. Dyretransporter er vist å ha vært viktig årsak til spredning av viruset over lange avstander.

Symptomene på sykdommen varierer mye. I enkelte besetninger kan grisene være smittet uten at de viser tegn på sykdom. I avlsbesetninger kan sykdommen gi tap på opptil 20 % av produksjonen på grunn av omløp, aborter, høyt antall dødfødte eller svakfødte griser, syke purker med påfølgende melkemangel og høy dødelighet blant spedgrisene. Hos smågriser og slaktegriser forårsaker infeksjonen lungebetennelse, redusert tilvekst og økt dødelighet.

Viruset forekommer over store deler av verden, men har ikke vært påvist i Norge.

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrom (PRRS) er en B-sykdom og mistanke om sykdommen skal meldes til Mattilsynet.

Mer om porcine reproductive and respiratory syndrom (prrs)

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00