Rabies på Svalbard

Publisert 29.01.2013     Sist endret 28.07.2018

Rabies har vært påvist hos dyr på Svalbard siden 1980. Fastlands-Norge er fritt for rabies. Det er krav om at hunder og katter som innføres til Norge er vaksinert mot sykdommen og derfor er det viktig at alle hund- og katteeiere følger vaksinasjonsreglene ved reiser med kjæledyr.

Rabies er en virussykdom som smitter fra dyr til mennesker. Smittestoffet er tilstede i spyttet til infiserte dyr og overføres til mennesker ved bitt eller via rifter og sår i huden.

Symptomene kan variere hos ulike dyrearter, men vil ofte merkes på unormal atferd; ville dyr kan bli mindre sky, mens tamme dyr kan bli aggressive. Senere utvikles et stadium som enten er preget av aggressivitet eller av lammelser. Les mer om rabies hos Veterinærinstituttet.

Hvem gjør hva?

Mattilsynet er rådgivende fagmyndighet på dyrehelseområdet på Svalbard. Det er Sysselmannen som har beredskapsansvaret på Svalbard og iverksetter og koordinerer tiltak. Veterinærinstituttet analyserer prøver og gir Mattilsynet faglige råd. Folkehelseinstituttet gir faglige råd om smitte til mennesker.

Hva skal man gjøre

ved utbrudd skal befolkningen på Svalbard følge de rådene som blir gitt på Sysselmannens nettsider.

Innførsel av jakttrofeer fra Svalbard til Fastlands-Norge

Svalbard er ikke en del av EØS-avtalen, derfor er Svalbard å regne som et tredjeland ved innførsel av jakttrofe. Merk at det kun kan innføres jakttrofeer fra dyr som ikke er mistenkt for å være angrepet av sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr.

Les mer om import av jakttrofeer 

Kjæledyr fra Svalbard til Fastlands-Norge

Veileder: Reise med kjæledyr 

Innførsel av animalske biprodukter til forskning fra Svalbard

Det må søkes om innførselstillatelse for å innføre animalske biprodukter til forskning til fastlandsnorge. Forsendelsen skal via grensekontroll. Dersom Norge er et mellomland må avsender sørge for at kravene til mottakerland er oppfylt.

Innførsel av kjøtt

I utgangspunktet er det totalforbud mot innførsel av kjøtt, kjøttprodukter, melk og meieriprodukter fra Svalbard til Norge, Island og EU. Imidlertid er det lov å innføre til Norge – ikke til Island eller EU – kjøtt fra vilt og produkter av slikt kjøtt såfremt mengden ikke overskrider 5 kg per person.

Ytterligere tiltak

Reven regnes som den mest sentrale smittesprederen. Derfor vil det bli fanget rev i området rundt Longyearbyen. I tillegg vil det bli flydd jevnlig over området for å forsøke å oppdage ytterligere dyr som kan være smittet.

Fant du det du lette etter?