Salmonellainfeksjoner

Publisert 10.01.2013     Sist endret 03.03.2020

Bakterier innenfor slekten Salmonella forårsaker sykdommen salmonellose. De fleste av de over to tusen variantene av salmonella kan gi diare hos mange arter inkludert svin. Sykdommen er alvorlig og på spegriser utvikles gjerne generell infeksjon med sepsis. De mest sannsynlige smittekildene er viltlevende dyr, mennesker, for eller vann.

Norske myndigheter kontrollerer mat, dyr og dyrefor, og norske husdyr er sjelden infisert. Forekomsten av salmonella i norske, svenske og finske husdyr er svær lav sammenlignet med de fleste andre land.

Salmonellainfeksjoner håndteres som gruppe-B sykdom.

Salmonellabakterier kan også gi alvorlige infeksjoner hos menneske, og smitten kan gå fra menneske til dyr og omvendt.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev