Schmallenberg

Publisert 11.12.2012     Sist endret 09.03.2020

Høsten 2011 ble et nytt virus, kalt Schmallenbergvirus, oppdaget hos drøvtyggere i Tyskland, Nederland og Belgia. Viruset er senere påvist i flere andre europeiske land. Schmallenbergvirus spres via sviknott, og kan forårsake alvorlige misdannelser hos lam, kalv og kje. Infeksjon kan også gi akutt sjukdom hos storfe.

Flere studier har undersøkt risikoen for smitte til menneske. Den europeiske smittebeskyttelsesmyndigheten (ECDC) har konkludert at det er svært usannsynlig at Schmallenberg utgjør en risiko for mennesker.

I Norge har Mattilsynet ansvar for overvåkning av sykdommen, som ennå ikke er påvist her. Det ble imidlertid funnet antistoffer i norske tankmelkprøver høsten 2012, noe som betyr at dyrene har vært utsatt for smitte.

Veterinærinsituttet foretar analyser av foster, døde avkom og tankmelk på vegne av Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Risk assessment Schmallenberg virus PDF
OIE technical fact sheet, Schmallenberg virus PDF