Forskrifter

Publisert 14.09.2016     Sist endret 02.06.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om endring i forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease 09.06.2021 1843
Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) 11.07.2016 913

Regelverk og veiledning