Regelverksprosess

CWD: Forslag til endringer i reglene for bruk av salt til beitedyr i Nordfjella

Publisert 14.01.2020     Sist endret 14.01.2020

Mattilsynet har laget forslag til endringer i reglene for bruk av salt til beitedyr i Nordfjella. De foreslåtte regelendringene innebærer at salt skal kunne gis via saltinnretninger som ikke gir avrenning og som ikke skaper varige samlingsplasser. Foreslåtte regelendringer er nå sendt til Landbruks- og matdepartementet for klarering før det eventuelt sendes på høring.

Bakgrunnen for forslaget

I juni 2019 ble soneforskriften endret, og det ble innført forbud mot bruk av slikkesteiner utendørs. Endringen innebar også at det ble tillatt å bruke strøsalt, men under forutsetning av at det ble benyttet på en slik måte at det ikke dannet seg samlingsplasser for sau og andre dyr. Ordningen viste seg imidlertid ikke å fungere godt, og det forslås derfor nå å erstatte ordningen med funksjonelle krav til hvordan salting av beitedyr kan forgå.

Hovedinnhold i forslaget

Foreslåtte regelendringer åpner for at salt kan gis via saltinnretninger, men under forutsetning av at saltinnretningen ikke gir avrenning av salt, og at det ikke dannes varige samlingsplasser. Salteinnretningen må flyttes flere ganger i løpet av den normale beiteperioden avhengig av underlaget.

For å unngå søl til terrenget må utstyret være konstruert slik at salt ikke lekker ut i grunnen, enten direkte eller via avrenning. Mattilsynet kommer ikke til å godkjenne spesifikke modeller. Det blir opp til den som bruker salteinnretningen å passe på at dette kravet oppfylles gjennom hele beiteperioden. 

Utenom beiteperioden skal saltet og salteksponerte flater på salteinnretning ikke være tilgjengelig for hjortedyr. Bruker må også i denne perioden passe på at det ikke skjer saltavrenning.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering før høring

Mattilsynet har sendt forslag til høringsbrev og endringsforskrift til Landbruks- og matdepartementet for klarering før høring.

 

 10.01.2020
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Enebo Grimstad, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, tlf. 22 77 84 33
Kristin Ruud Alvseike, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, tlf. 22 77 85 38