Kunngjøring

CWD-soneforskriften er endret

Publisert 11.06.2021     Sist endret 11.06.2021

Etter funnet av skrantesjuke på Hardangervidda i september 2020, ble det opprettet en sone som omfattet Hardangervidda villreinområde, og det ble fastsatt regler som skulle hindre spredning av smitte i jakta. Nå er soneforskriften endret, og reglene justert, slik at det er samme regler som gjelder for Hardangervidda-sonen som for Nordfjella-sonen.

CWD-soneforskriften gir blant annet regler for bruk av salt til beitedyr på Hardangervidda og i Nordfjella. Dette betyr at det må brukes innretninger til saltet som ikke gir avrenning og dermed varige samlingsplasser.

Andre endringer som nå også gjelder for Hardangervidda-sonen, er regulering av bruken av fôr til hjortedyr og flytting av hjortedyr, både innad og ut av sonen.

Det er ikke lenger et krav til inngått avtale med Mattilsynet før hele eller deler av slakt av hjortedyr tas ut av Hardangervidda-sonen og hvor ikke negativt prøvesvar foreligger. Det stilles imidlertid krav til jeger når det gjelder hygiene og sporbarhet. Slakt av kalv, som ikke skal prøvetas, kan tas ut av sonene. De samme reglene gjelder for Nordfjellasonen

Hensikten med reglene er å begrense faren for at smitte på Hardangervidda og i Nordfjella skal spres i sonene og ut av sonene.

Les om endringsforskriften på Lovdata

For mer informasjon om endringsforskriften, se høringsbrevet

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer