Regelverksprosess

Mattilsynet foreslår endring av CWD-soneforskriften

Publisert 17.03.2021     Sist endret 11.06.2021

Forslaget innebærer blant annet regler for bruk av salt til beitedyr på Hardangervidda.

I hovedsak vil forslaget bety at det innføres krav til bruken av salt til beitedyr i Hardangervidda-sonen og at det må brukes innretninger som ikke gir avrenning og som ikke skaper varige samlingsplasser.

Andre endringer som også foreslås gjeldende for Hardangervidda-sonen, er regulering av bruken av fôr til hjortedyr og flytting av hjortedyr, både innad og ut av sonen.

Kravet om at det skal inngås avtale med Mattilsynet før hele eller deler av hjortedyr tas ut av Hardangervidda-sonen og hvor ikke negativt prøvesvar foreligger, foreslås fjernet, men det stilles krav til jeger i forbindelse med at slakt tas ut. Vi foreslår å innføre samme regler for Nordfjella-sonen. I tillegg foreslår vi at kalv som ikke skal prøvetas kan tas ut av sonene.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering før høring

Mattilsynet sender forslag til endring av CWD-soneforskriften til LMD for klarering før høring.

 

 16.03.2021
Se innspillene (22)
Lukk
 
Høring– endring av CWD-soneforskriften

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet forslag til endring av CWD-soneforskriften på høring.

 

Høringsfrist 03.05.2021
Se innspillene (22)
Lukk
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Enebo Grimstad, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 33
Kristin Ruud Alvseike, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 85 38