Tilsynsrapport

Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella (2017 - 2018)

Publisert 30.11.2017     Sist endret 06.03.2018

Som et ledd i kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke, skal villreinstammen på Nordfjella fjernes. Under fasen med statlig felling fører Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden.

Hva undersøkte vi?Det føres tilsyn med dyrevelferd, gjennomføring av smitteforebyggende tiltak og håndtering av animalsk avfall i forbindelse med statlig felling av reinsdyr fra sone 1 i Nordfjella. Den statlige fellingen av reinsdyr utføres som en del av saneringsplanen for å fjerne den smittsomme sjukdommen CWD fra Nordfjella
Tidsrom:Fortløpende
Hva lette vi etter?
 • Smitteforebyggende tiltak
 • Håndtering av animalsk avfall
 • Dyrevelferd - vurdert i henhold til:

  a) Fettgrad hos dyret. Dette brukes som en indikator på om dyret er i godt hold

  b) Skuddtreff: Det sjekkes hvor gode førstetreff de statlige fellingslagene har. Fangskudd (skudd nr to som gis for å sikre at dyret hurtig faller til bakken) omtales men brukes ikke som indikator på god eller dårlig dyrevelferd.

  Det er riktig og forsvarlig at slike skudd brukes når det er tvil om førsteskuddet er godt nok.
   

Hva fant vi?

Tilsynsrapport 06.02.-26.02.2018 baseområdet på Hemsedalsfjellet 

Tilsynsrapport 23.01.-05.02.2018 baseområdet på Hemsedalsfjellet 

Tilsynsrapport 16.01.-22.01.2018 baseområdet på Hemsedalsfjellet

Tilsynsrapport 03.01.-15.01.2018 baseområdet på Hemsedalsfjellet

Tilsynsrapport 09.12.-18.12.2017 baseområdet på Hemsedalsfjellet

Tilsynsrapport 02.12.-08.12.2017 baseområdet på Hemsedalsfjellet

Tilsynsrapport 25.11.-01.12.2017 baseområdet på Hemsedalsfjellet

Tilsynsrapport 16.11.-24.11.2017 baseområdet på Hemsedalsfjellet

Tilsynsrapport 09.11.-15.11.2017 baseområdet på Hemsedalsfjellet

Fant du det du lette etter?