Tilsynsrapport

Tilsyn med ekstraordinært uttak i sone 2 Nordfjella i 2019

Publisert 24.06.2019     Sist endret 24.06.2019

Statens Naturoppsyn (SNO) gjennomførte mars 2019 en felling av bukker i sone 2 Nordfjella. Mattilsynet førte tilsyn med fellingsaktiviteten, både når det gjaldt dyrehelse og dyrevelferd.

Hva undersøkte vi?
  • at rutinene for å hindre smittespredning ble fulgt
  • at rutiner for å sikre sporbarhet for skrott og hode ble fulgt
  • skuddskader hos felte dyr
  • hold, sjukdom og skader hos felte dyr
Tidsrom:Mars 2019
Hva lette vi etter?

Vi sjekket hvordan fellingslagene ivaretok dyrevelferden under felling, skuddtreff på dyrene, og forholdene på mottaksanlegget.

Hva fant vi?Konklusjonen er at rutinene for å forebygge smittespredning er fulgt og at dyrevelferden under uttaket har vært akseptabel.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner