Risikovurdering

VKM-vurdering: Oppdatert kunnskap om potensialet skrantesjuke har for å kunne overføres til mennesker

Publisert 02.06.2021     Sist endret 02.06.2021

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet oppdatert kunnskapen om det zoonotiske potensialet av skrantesjuke ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt fra hjortedyr.

Bestillingen kommer som en oppfølger til den forrige  rapporten etter funnet på Hardangervidda, og hvor folkehelseaspektet ikke ble omtalt.

Hva ble vurdert: VKM fikk i oppdrag å oppdatere kunnskapen om det zoonotiske potensialet av skrantesjuke ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt fra hjortedyr.
Overleveringsdato:1. juni 2021
Hva er vurderingen:

Rapporten konkluderer blant annet med at det zoonotiske potensialet til de norske skrantesjuke-variantene er svært lavt, både ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt. Dette er i overenstemmelse med VKMs tidligere konklusjoner. De poengterer at føre-var-betraktninger tilsier at human eksponering for skrantesjuke-smitte må begrenses i størst mulig grad.

Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider.

Hva skal Mattilsynet bruke rapporten til? Rapporten blir spesielt viktig når det gjelder vurdering av føre-var-tiltak for å minske human eksponering av skrantesjuke-smittestoffet.

 

 

Fant du det du lette etter?