Risikovurdering

VKM-vurdering: Risikofaktorer som bidrar til overføring av smitte av Skrantesjuke

Publisert 29.03.2017     Sist endret 06.12.2019

Hva vi bad om:Hvilke risikofaktorer bidrar til overføring av smitte, og hvordan risikofaktorene vil påvirke valg av tiltak.
Overleveringsdato:

29. mars 2017

Hva er vurderingen:Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider

Om skrantesjuke

Skrantesjuke er en alvorlig dyresykdom som er dødelig for dyrene som blir smittet. I Norge er det, per juni 2016, påvist tre tilfeller av skrantesjuke. En villrein i Lærdal ble funnet positiv i april 2016, og to elger i Trøndelag ble funnet positive i mai 2016.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste lokalkontor, tlf. 22 40 00 00
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910


Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste lokalkontor, tlf. 22 40 00 00
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910