Risikovurdering

VKM-vurdering: Vurdering av EFSAs evalueringer knyttet til smitterisiko av Skrantesjuke

Publisert 02.02.2018     Sist endret 06.12.2019

Hva vi bad om:En uttalelse fra VKM hvorvidt EFSAs nylige publiserte CWD-rapport II gir grunnlag for endring av VKMs tidligere vurderinger eller om disse fremdeles er gjeldende.
Overleveringsdato:

2. februar 2018

Hva er vurderingen:Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider

Om skrantesjuke

Skrantesjuke er en alvorlig dyresykdom som er dødelig for dyrene som blir smittet. I Norge er det, per juni 2016, påvist tre tilfeller av skrantesjuke. En villrein i Lærdal ble funnet positiv i april 2016, og to elger i Trøndelag ble funnet positive i mai 2016.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste lokalkontor, tlf. 22 40 00 00
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910


Kontaktinformasjon

Forbrukerhenvendelser: Ditt nærmeste lokalkontor, tlf. 22 40 00 00
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910