Skrapesjuke

Publisert 11.12.2012     Sist endret 18.02.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Skrapesjuke er en kronisk sykdom med dødelig utgang hos sau og geit. Sykdommen forekommer først og fremst hos sau, men kan finnes hos geit også.

Sykdommen ble første gang påvist i Norge i 1981, men internasjonalt finnes sykdommen i store deler av verden. I 1998 ble en atypisk form for skrapesjuke, Nor98, påvist og beskrevet for første gang i Norge. Fra dette tidspunkt skiller en mellom klassisk skrapesjuke og skrapesjuke Nor98 eller atypisk skrapesjuke.

Siden 1997 har det vært et omfattende overvåkings- og kontrollprogram for sykdommen i regi av Mattilsynet. Les mer om norske overvåkings- og kontrollprogram.

Skrapesjuke er en B-sykdom, og Mattilsynet skal varsles ved mistanke.

I tillegg skal dyreholder alltid melde fra om voksne dyr som dør eller blir avlivet. Varsle oss

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Småfe og varslingsplikt - Brosjyre PDF
Retningslinjer for bekjempelse av skrapesjuke PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Innsendelsesskjema PrP genotyping flokk 28.10.09Mangler relatert skjema

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyrehelse Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer