Spørsmål og svar

Er det noen gode nyheter i det nye regelverket for dyrehelse for Norge?

Publisert 03.12.2019     Sist endret 03.12.2019

Dyrehelseforordningen inneholder generelle og overordnede bestemmelser som gjelder for alle dyr på land og i vann. Mens mere detaljerte bestemmelser og bestemmelser som kun gjelder for en art eller sykdom fastsettes hovedsakelig i underliggende regelverk.

Mattilsynet mener det nye dyrehelseregelverket blir mer enhetlig og helhetlig enn det nåværende. Særlig gjelder det for landdyr, hvor en stor del av regelverket har vært inndelt etter dyreart. Regler som gjelder generelt for alle arter, har dermed blitt gjentatt i de ulike «arts» forskriftene. Det nye regelverket er også tydeligere med hensyn til hvem bestemmelsene retter seg mot.

Det er positivt at dyrehelseforordningen fokuserer mer på å forebygge smittespredning. Viktig i denne sammenheng er krav til kunnskap om dyrehelse, helsebesøk og risikobasert sykdomsovervåkning. Vår erfaring er at godt smitteforebyggende arbeid bidrar til færre sykdomsutbrudd. Bedre dyrehelse gir også bedre dyrevelferd. 

Fant du det du lette etter?