Forslag til forskrift om dyrehelsemessige krav ved import av fra tredjestater

Publisert 14.05.2020     Sist endret 03.07.2020

Forslag til forskrift som gjennomfører underliggende forordninger til del V av dyrehelseforordningen (AHL) om import. Bestemmelsene regulerer dyrehelsemessige krav ved import av landdyr, formeringsmateriale fra landdyr, alle livsstadier av akvatiske dyr, og animalske produkter fra både landdyr og akvatiske dyr. Regelverket omhandler også bestemmelser om transport, håndtering etter import til EØS, transitt og tilbakeførsel fra tredjestater.

Forskriftsutkastet inneholder EØS-bestemmelser og nasjonale bestemmelser som har til hensikt å ivareta dyrehelse ved import fra tredjestater. EØS-regelverket er gitt i form tre ulike forordninger som gjennomføres i forskriften.

En delegert forordning omfatter dyrehelsemessige krav ved import fra tredjestater av landdyr, formeringsmateriale fra landdyr, alle livsstadier av akvatiske dyr, og animalske produkter fra både landdyr og akvatiske dyr. Disse bestemmelsene i innebærer ingen vesentlige materielle endringer i forhold til dagens bestemmelser. Et bærende prinsipp er fortsatt at de dyrehelsemessige bestemmelsene for import fra tredjestater skal være like strenge som bestemmelsene for forflytning internt i EØS, eller gi likeverdige garantier.

To gjennomføringsforordninger inneholder modeller for helsesertifikater som skal brukes ved import fra tredjestater, lister over tredjestater det tillates å importere fra og detaljerte krav til behandlingsmetoder for animalske produkter.

De nasjonale bestemmelsene vil utfylle EØS-bestemmelsene der det er nasjonalt handlingsrom for dette og regulere områder som ikke dekkes av EØS-bestemmelsene. I tillegg vil forskriften oppheve gjeldende bestemmelser som erstattes av det nye regelverket.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til forskrift og høringsbrev oversendt til LMD og NFD for klarering

Mattilsynet vil høre forskriftsutkastet i to omganger:
Høring 1: Omfatter gjennomføring av den delegerte forordningen. Bestemmelsene må gjennomføres «som sådann» og det er derfor ingen muligheter til å påvirke ordlyden. Høringen gjennomføres derfor til informasjon.

Høring 2: Omfatter hel eller delvis opphevelse av gjeldene bestemmelser som erstattes av nytt regelverk. I tillegg høres nasjonale bestemmelser. Her vil det være mulig å gi innspill og påvirke ordlyden av bestemmelsene. Denne høringen kommer på et senere tidspunkt.

 07.05.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 10.07.2020

Første høring av utkast til forskrift

 

Høringsfrist 18.08.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Sjømatbedriftene 10.07.2020


Fant du det du lette etter?