Er det mye LA-MRSA i husdyrbesetninger i andre land?

Publisert 19.06.2014     Sist endret 19.06.2014

LA-MRSA er i enkelte land i Europa blitt svært vanlig hos gris. I 2008 ble det i alle EU-land samt Sveits og Norge gjennomført en såkalt ”baseline” studie for å kartlegge forekomsten av MRSA i svinebesetninger. LA-MRSA ble da påvist hos griser i 17 av 24 land. I Spania, Tyskland og Belgia var 35 til 50 % av svinebesetningene positive. Gjennomsnittlig andel MRSA-positive bruksbesetninger i hele EU var 26,9 %. Det er sterke indikasjoner på at denne prosentandelen har økt betydelig i flere land etter 2008. LA-MRSA påvises også fra fjørfe, storfe og småfe i en del av disse landene. 

 

Fant du det du lette etter?