Spørsmål og svar

Hvor finner jeg mer informasjon om MRSA?

Publisert 19.06.2014     Sist endret 15.08.2016

Om prøvetaking, resultater og tiltak

Kontakt Mattilsynet, ditt lokale avdelingskontor, tlf 22 40 00 00

Om dyrehelse, smittevern og diagnostikk

Kontakt Veterinærinstituttet, tlf 23 21 60 00

Om MRSA hos mennesker

Kontakt Folkehelseinstituttet, tlf 21 07 70 00

Mer informasjon får du også hos kommunehelsetjenesten, og fastlege/kommunelege

Om tiltak og oppfølging

Kontakt Norges Bondelag, tlf 22 05 45 00

Kontakt Nortura/medlem, tlf 03070

Kontakt Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), tlf 23 24 44 70

Les om erstatninger etter offentlige pålegg hos Statens landbruksforvaltning (SLF)

Du kan også få mer informasjon hos landbruksforvaltningen i kommunen og hos Fylkesmannen. 

Om dyrehelse, oppfølging og smittevern

Kontakt Norsvin, tlf 62 51 01 00

Kontakt Animalia og Helsetjenesten for svin, tlf 23 05 98 00

Rådgivere, konsulenter og veterinærkonsulenter ved slakteriene

Privatpraktiserende veterinærer

Fant du det du lette etter?