Kan mye bruk av antibiotika føre til mer LA-MRSA?

Publisert 19.06.2014     Sist endret 19.06.2014

Et høyt forbruk at antibiotika fører til økt reistens hos bakterier. Høyt forbruk av antibiotika kan også bidra til at LA-MRSA lettere etablerer seg og spres i en besetning. På den måten kan et høyt forbruk bidra til en høyere forekomst av LA-MRSA hos dyr. I Norge har vi generelt god dyrehelse, og det brukes lite antibiotika og andre medisiner i husdyrproduksjonen sammenlignet med andre land. Smitten som nå er påvist hos gris i Norge stammer sannsynligvis fra utlandet og antas å ha kommet inn i norske grisebesetninger via mennesker.

Fant du det du lette etter?