Status på kartleggingen av LA-MRSA i Norge

Publisert 20.04.2015     Sist endret 09.04.2021

Mattilsynet har som mål å holde denne bakterien borte fra norske svinebesetninger. I samarbeid med Veterinærinstituttet har Mattilsynet årlige kartleggingsprogram som undersøker forekomsten av denne bakterien.

Her vil du finne oppdatert informasjon om våre funn. Tallene inkluderer også prøver som tas utenom vårt årlige kartleggingsprogram, og viser oversikt over alle dyrearter Mattilsynet tester.

Du finner også informasjon om kjøtt, MRSA-bakterien, kjøkkenhygiene og svar på ofte stilte spørsmål.

Resultater fra MRSA-overvåkningen i Norge:

ÅrAntall positive besetninger
20168
201535*

* Én besetning består av sau og én besetning består av storfe.

Innhold på denne siden

Innhold på denne siden

Lukk

Innhold på denne siden