Faktaartikkel

Smittevernplan

Publisert 27.06.2018     Sist endret 14.05.2019

Dyrehelseforskriften skal forebygge sykdom hos dyr, og smitte mellom dyr og mennesker. Et viktig tiltak er SMITTEVERNPLAN (§ 8)

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Hvem må ha en skriftlig smittevernplan?

Alle som driver næringsretta dyrehold må lage en egen smittevernplan for sitt dyrehold.

Dersom du driver med storfe, sau, geit, svin, oppdrettshjort, pelsdyr og fjørfe i en virksomhet som mottar produksjonstilskudd og/eller har en omsetning som overstiger grensen for å være merverdiavgiftspliktig, må du ha en smittevernplan. Alt hold av kameldyr regnes som næringsretta dyrehold.

Det er unntak i regelen for dyreansamlinger, dyreparker, sirkus og besøksgårder, disse trenger derfor ikke smittevernplan.

Hvem gjelder smittevernplanen for?

Smittevernplanen gjelder for alle som arbeider i dyreholdet. Det er dyreeiers ansvar å sikre at alle som arbeider i dyreholdet kjenner og følger smittevernplanen.

Smittevernplanen skal oppdateres årlig, og vises til Mattilsynet dersom vi ber om det ute på tilsyn.

Hva må en smittevernplan inneholde?

En smittevernplan skal beskrive hvilke rutiner du har for å sikre godt smittevern i ditt dyrehold. Den skal med andre ord beskrive hva du gjør for å forebygge smitte inn- og ut av ditt dyrehold.

Smittevernplanen skal være skriftlig og må minst inneholde følgende punkter:

 • En plantegning som viser hvor dyr og personer beveger seg inn og ut av dyreholdet.
 • Den skal blant annet beskrive hvordan:

  a. Dyr tas inn og ut av dyreholdet
  b. God dyrehelse sikres ved kjøp av livdyr, inkludert muligheter for å oppstalle dyr separat
  c. Melk og egg leveres
  d. Mulig smitte fra egen og innleid arbeidskraft hindres
  e. Persontrafikken inn og ut av dyreholdet foregår. Det må være særlige krav til veterinærer og andre som er tilknyttet eller i mulig kontakt med andre dyrehold
  f. Kadaver, gjødsel og avfall håndteres og hentes
  g. Fôrhygiene, vanningsanlegg, strø, redskap og utstyr sikres
  h. Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig
  i. Risikoen for å spre smitte ved krysstrafikk mellom dyr, mennesker og kjøretøy i nærheten av tilholds rom for dyr kan reduseres.

Det er viktig at smittevernplanen er tilpasset det enkelte dyreholdet. Smittevernplanen skal gjelde for alle deler av driften som angår dyr. 

Hvorfor må man ha en smittevernplan?

En smittevernplan vil gjøre deg som dyreeier mer bevisst på hva du kan gjøre for å ikke få smitte inn i besetningen din, eller spre smitte til andre. Når du lager en slik smittevernplan må du tenke gjennom smitte farene knyttet til egen drift. Med utgangspunkt i dette må du lage rutiner for å hindre at smitte kommer inn i eller ut av ditt dyrehold.

Det vil alltid lønne seg å forbygge fremfor å behandle sykdom. Hvis vi forebygger smitte får vi friskere dyr, noe som igjen betyr mindre antibiotikabruk og mindre smitte mellom dyr og mennesker.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledningPublikasjoner

Regelverk og veiledning