Dyrehelsepersonell

Publisert 10.01.2022     Sist endret 26.05.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Meld mistanke om sykdomstilfelle hos dyr

Dyrehelsepersonell er en viktig del av overvåkningen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer.

Varsle Mattilsynet direkte på telefon 22 40 00 00 ved symptomer på smittsom sykdom som opptrer brått og sprer seg til flere dyr, for eksempel blærer på slimhinner, utslett, høy feber og dyr som dør. Funn eller mistanke om utbrudd av A- og B- sykdommer skal også varsles umiddelbart.

Tilsvarende varslingsplikt er det også for C-sykdommer som ikke forekommer her i landet eller som har en annen utbredelse enn vanlig.

Dyrehelsepersonell har også plikt til å rapportere til Mattilsynet om andre C-sykdommer. Dette kan gjøres i Mattilsynets skjematjenester. Det samme gjelder symptomer som utvikler seg over tid, som avmagring eller to eller flere aborter i samme besetning.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyrehelsepersonell Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer