Dyrehelsepersonell

Publisert 14.09.2012     Sist endret 27.03.2019

Høring

Endringer i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (MRL-forskriften)

Send oss innspill innen: 30.04.2019

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Tilsynsresultater