Forskrifter

Publisert 10.01.2022     Sist endret 30.06.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr på Svalbard 01.01.2015 1841
Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr 30.05.2012 512
Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 17.04.2012 330
Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr 03.07.2009 971
Forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen (Forskrift om dyrehelsepersonell) 19.01.2009 77
Forskrift om bruk av legemidler til dyr 16.01.2007 50
Forskrift om journal for dyrehelsepersonell 20.02.2006 229
Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. 11.10.2005 1196
Forskrift om autorisering av dyrehelsepersonell fra andre EØS-land 12.05.2005 429
Forskrift om dyrepleiere 27.05.2003 657
Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (Forskrift om legemidler fra apotek) 27.04.1998 455
Forskrift om forskrivning, tilvirkning og distribusjon m.v. av medisinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske organismer (Forskrift om medisinfor til dyr) 28.06.1996 693
Forskrift om kompetansekrav for bruk av særlige undersøkelses- og behandlingsmetoder (Forskrift om bruk av undersøkelsesmetoder mm) 27.03.1995 276
Forskrift for stevneveterinærassistent ved totalisatorløp og ridestevner (Forskrift om stevneveterinærassistent) 16.02.1987 3898
Forskrift om adgang for viderekomne veterinærstudenter til å utføre kortvarig assistenttjeneste (Forskrift om assistenttjeneste for veterinærstudenter) 10.04.1985 838
Forskrift om stevneveterinær ved trav- og galoppløp (Forskr. om stevneveterinær ved travløp m.m.) 01.10.1982 3900

Regelverk og veiledning