Veiledere

Publisert 14.09.2012     Sist endret 11.05.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om nødslakting og bedømmelse av nødslakt 09.03.2021 PDF
Veileder om veterinærers ansvar for medikamentell immobilisering av ville dyr 04.03.2021 PDF
Veileder til fiskehelsepersonell - legemiddelforskrivning 15.09.2016 PDF
Veiledning til journalforskriften for dyrehelsepersonell 11.01.2013 PDF
Veileder til privatpraktiserende veterinær på Veterinærvakt 14.09.2012 PDF

Regelverk og veiledning