Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd

Publisert 31.08.2012     Sist endret 11.01.2013

Dersom noen mener at dyrehelsepersonell har brutt regelverket kan de anmode det lokale Mattilsynet om å vurdere de mulige pliktbruddene. På bakgrunn av anmodningen vil Mattilsynet vurdere om det er grunnlag for å pålegge dyrehelsepersonellet å endre sin virksomhet slik at denne blir i samsvar med regelverket.

Alvorlige, omfattende eller gjentatte regelverksbrudd kan medføre at dyrehelsepersonellet får en advarsel, eller i særlige tilfeller at denne blir fratatt sin rekvireringsrett eller autorisasjon. Forholdet kan også bli politianmeldt.

Den som anmoder Mattilsynet om å vurdere mulige pliktbrudd vil motta en bekreftelse på at henvendelsen er mottatt og kan også bli kontaktet for å gi utfyllende informasjon om saken. Vedkommende er ikke å anse som part i saken etter forvaltningsloven og har ikke klagerett på Mattilsynets vurdering av om det foreligger grunnlag for å undersøke saken nærmere eller på Mattilsynets vurdering av om det foreligger brudd på regelverket.

Mattilsynet mottar en del henvendelser som går utelukkende på prisen på utførte veterinærtjenester. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at det er fri prisfastsettelse på veterinærtjenester i Norge og at Mattilsynet ikke behandler klager som angår dette.

Fant du det du lette etter?