Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale

Publisert 13.12.2010     Sist endret 29.01.2018

Smittefarlig biologisk materiale er farlig gods, og hvert år sendes flere hundre tusen prøver med slikt materiale med brev og pakker. Riktig håndtering og forsendelse er viktig av hensyn til pasienter, post- og transportpersonale og laboratoriepersonale.

Veileder fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)

Veilederen sammenfatter de mest sentrale kravene i regelverket som gjelder for forsendelse av potensielt smittefarlig biologisk materiale herunder pasientprøver.

Hovedmålgruppene for veilderen er:

  • Personell som har et overordnet eller utførende ansvar for forsendelse av biologisk materiale fra helsetjenesten og medisinske laboratorier
  • Personell som har et overordnet eller utførende ansvar for forsendelse av biologisk materiale fra alle ledd i veterinærtjenesten
  • Post- og transportpersonale
  • Emballasjeleverandører

Veileder fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB): Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale

Veilederen er laget i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, FHI, Luftfartstilsynet og Posten Norge AS.

Det er viktig for Mattilsynets ansatte å kjenne til veilederen samt å opplyse om den overfor annet personell som sender inn prøvemateriale, som privatpraktiserende veterinærer.

Det er avsenders ansvar å påse at smittefarlig biologisk materiale er riktig klassifisert, pakket, merket og at riktige dokumenter medfølger pakken. Hvis dette ikke gjøres korrekt i henhold til gjeldende regelverk, kan materialet representere en smitterisiko. Feil håndtering kan føre til at materialet ikke blir fremsendt til adressaten eller at det ikke blir undersøkt.

Fant du det du lette etter?