Faktaartikkel

Hvordan varsle og melde om antibiotikaresistente bakterier

Publisert 04.07.2019     Sist endret 23.07.2019

Slik melder du fra om funn av resistente bakterier

De ulike resistensformene er ennå ikke lagt inn i diagnosekodene i VetReg. Funn meldes til resistens@mattilsynet.no. Meldingen skal inneholde:

 • Navn, adresse og kontaktinfo på veterinær som har tatt prøven
 • Navn, adresse og kontaktinfo på laboratoriet som har undersøkt prøven
 • Foreligger det isolat ja/nei
 • Resistenstype
 • Dyreholdets identitet, navn og adresse og kontaktinfo
 • Dyreart
 • Produksjonstype
 • Antall dyr
 • Dato for påvisning

Mistanke og påvisning av LA-MRSA skal meldes umiddelbart

Laboratorier og veterinærer har plikt til å varsle Mattilsynet hvis de påviser LA-MRSA (dyreassosiert MRSA) hos storfe, småfe og svin. LA-MRSA regnes som en B-sykdom på disse dyreartene.

Ved påvisning av LA-MRSA hos disse dyreartene vil Mattilsynet iverksette tiltak avhengig av hvilken art det er snakk om. Les mer om LA-MRSA. Dersom det påvises MRSA hos svin, storfe eller småfe, vet vi ikke om det er dyreassosiert MRSA før den er spatypet. Derfor skal du varsle Mattilsynet om alle funn av MRSA på disse artene med en gang du påviser dem.

Disse bakteriene skal det meldes om – frist 7 dager

Følgende resistensformer skal det meldes om, uansett dyreart:

 • Kolistinresistente Enterobacteriaceae - Colistin resistant Enterobacteriaceae
 • ESBL/AmpC produserende Enterobacteriaceae - ESBL/AmpC-producing Enterobacteriaceae
 • Fluorokinolonresistente Enterobacteriaceae – Fluoroquinolone-resistant Enterobacteriaceae
 • Karbapenemaseproduserende / Karbapenemresistente Enterobacteriaceae – Carbapenemase-producing / Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae
 • Linezolidresistente Enterokokker - Linezolid-resistant Enterococcus faecium og E. faecalis
 • MRSA - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), unntatt hos storfe, småfe og svin.
 • MRSP - Methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)
 • VRE – Vancomycin-resistant Enterococcus faecium og E. faecalis

Disse regnes som C-sykdommer og flere  er også meldepliktige ved påvisning hos mennesker. Folkehelse og dyrehelse henger tett sammen og vi må derfor se på disse under ett, derav begrepet «one health»/en helse. Ved funn vil ikke Mattilsynet iverksette tiltak, utover å registrere påvisningen.

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner