Journalføring for dyrehelsepersonell

Publisert 14.09.2012     Sist endret 11.01.2013

Forskrift om journal for dyrehelsepersonell utdyper kravene til journalføring for dyrehelsepersonell som er lovfestet i dyrehelsepersonelloven § 24. Dyrehelsepersonell sin etterlevelse av journalforskriften er grunnlaget for en forsvarlig og dokumenterbar praksis.

Mattilsynet har utarbeidet veiledning til forskriften. Det er ved utarbeidelsen tatt hensyn til de spørsmål til bestemmelsene i forskriften som Mattilsynet har mottatt og de erfaringer som er gjort ved behandling av klager på og tilsyn med dyrehelsepersonell i samsvar med dyrehelsepersonelloven.

Mattilsynet ønsker å gjøre dyrehelsepersonell spesielt oppmerksom på:

  • Journalen er mer enn skriftlig dokumentasjon. For eksempel er røntgenbilder  også med i journalen, jf. § 2 bokstav a.

  • Telefonkonsultasjoner er også ”dyrehelsehjelp” og skal journalføres, jf. § 2 bokstav b

  • To eller flere kan føre felles journal, jf. § 3 første ledd.

  • Veterinærer i Mattilsynet kan også ha plikt til å føre journal, jf. § 3 andre ledd.

  • § 4 er en liste over hva journalen skal inneholde opplysninger om. Les denne paragrafen nøye.

  • Journalen skal være tilgjengelig og forståelig, jf. § 5.

  • Dyrehelsepersonellet skal oppbevare journalopplysningene i minst 10 år. Dyrehelsepersonell som slutter i en jobb, for eksempel på en klinikk, kan overlate oppbevaringen til klinikken jf. § 6.

  • Mange har rett til å få se journalen; de som til en hver tid eier eller har dyret, annet dyrehelsepersonell og Mattilsynet, jf. § 7 og § 10.

  • Det er egne vilkår for retting og sletting i journalen, jf. §§ 8 og 9.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledningPublikasjoner

Regelverk og veiledning