Faktaartikkel

Kjæledyrpass

Publisert 16.07.2020     Sist endret 17.07.2020

Du som er autorisert veterinær, har rettigheter til å utstede kjæledyrpass på samme måte som du har rettigheter til å forskrive legemidler til dyr. 

Det er Forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) som regulerer distribusjon og utstedelse av kjæledyrpass, se §§ 7 og 8.

Disse rettighetene er personlige og selve utstedelsen av kjæledyrpasset  kan ikke delegeres til andre.

Kjæledyrpasset kan kun utstedes av veterinæren som bestilte det

Kjæledyrpass vil alltid være knyttet til den veterinæren som fikk passet distribuert til seg. Leverandører som distribuerer pass til veterinærer, er forpliktet til å registrere hvem de leverer passene til med kontaktinformasjon til den enkelte person. Denne informasjonen er de forpliktet til å rapportere til Mattilsynet seinest 48 timer etter at passene er distribuert.

Kjæledyrpass distribuert til en autorisert veterinær kan derfor kun utstedes av den veterinæren som bestilte passet. Passene må følge veterinæren som bestilte dem, uavhengig av arbeidsplass. Alternativt kan de destrueres. De kan ikke utstedes av andre veterinærer, selges eller overdras til andre, utleveres uten å være fylt ut og så videre. 

Registrering skal hindre forfalskning og ulovlig innførsel av kjæledyr

Mattilsynet skal kunne bekrefte overfor tilsynsmyndigheter som henvender seg til oss om hvilken veterinær som har fått passet utlevert og som dermed skal ha utstedt det. Dette var en av de viktige innskjerpingene i EU-regelverket 576/2013 som ligger som en del av kjæledyrforskriften.

Dette er en kvalitetssikring som skal sikre at kjæledyrpass ikke blir forfalsket, omsatt tomme osv. Norge har den samme muligheten for å sjekke utenlandske kjæledyrpass med andre myndigheter ved mistanke om falske pass, ulovlig innførsel, og så videre. Dette er et viktig tiltak for å hindre ulovlig innførsel av kjæledyr og dermed et viktig tiltak for å ivareta dyrehelsa i Norge.

Andre autoriserte veterinærer kan dokumentere vaksiner, ormekurer mm i kjæledyrpass, uavhengig av hvem som utstedte det. Se Veileder for utfylling av kjæledyrpass.

Passet er ugyldig dersom det er utstedt av andre enn den som bestilte det

Kjæledyrpass som utstedes av andre enn den veterinæren passet er distribuert til, er ikke gyldige.

I ytterste konsekvens kan derfor kjæledyrpass utstedt av andre enn den som bestilte passet medføre at kjæledyr avvises for innførsel til Norge eller andre land.

Overtredelser kan være straffbart

Overtredelser av dine rettigheter og plikter i tråd med Kjæledyrforskriften kan være straffbart i henhold til matloven § 28, og vil i ytterste konsekvens kunne medføre tilbaketrekking av din autorisasjon som veterinær.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer