Faktaartikkel

Kurs for veterinærer i riktig antibiotikabruk til dyr

Publisert 30.01.2019     Sist endret 11.02.2019

Kurset er gratis, og både det og påfølgende test er obligatorisk for veterinærstudenter som skal ha midlertidig lisens etter «Forskrift om adgang for viderekomne veterinærstudenter til å utføre kortvarig assistenttjeneste».

Mattilsynet har laget et e-læringskurset «Bare når det trengs – riktig bruk av antibiotika til dyr». Hovedmålgruppen er veterinærstudenter, men også ferdig utdannede veterinærer kan ha nytte av å oppdatere seg på dette området for å sikre at de følger dyrehelsepersonell loven og veterinærers plikt til å utøve faglig forsvarlig virksomhet.

Kurset er ett av tiltakene i Landbruks- og matdepartementet sin handlingsplan mot antibiotikaresistens og er laget i samarbeid med Den Norske Veterinærforening, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Statens legemiddelverk, Animalia og Veterinærinstituttet.

Slik fungerer kurset

E-læringen består av fem moduler. De to første modulene tar for seg utviklingen i forekomsten av antibiotikaresistens og hvordan ting henger sammen lokalt og globalt. De tre siste er caser om antibiotikabehandling av ku, hund og hest. Du kan ta kurset i flere etapper. For de som ønsker det kan kurset avsluttes med en test som gir dokumentasjon på at det er gjennomført.

Kurset ligger på NMBU sitt læringssystem Canvas. Ta kontakt med NMBU dersom du trenger å opprette en bruker. Per i dag må en ha et norsk personnummer for å kunne få bruker. NMBU jobber med å finne en løsning så også de som ikke har norsk personnummer kan ta kurset og testen.

Fant du det du lette etter?