Smittsom sopp påvist hos importert katt 

Publisert 08.12.2021     Sist endret 08.12.2021

Det er påvist ett tilfelle av Sporothrix brasiliensis (sporotrikose) hos en importert katt i Vestland fylke. Det er ingen grunn til å anta at det er flere smittede katter i Norge. 

Det er første gang denne soppinfeksjonen er påvist på katt i Norge. Katten er båndlagt av Mattilsynet, og skal dermed ikke komme i kontakt med andre katter.  

Katten er importert fra Sør-Amerika. Dette er en sykdom som er mer vanlig å finne i Sentral- og Sør-Amerika, men den er sjelden i Europa, med unntak av Spania og Italia.  
 

Katteiere trenger ikke være bekymret 

Dette er kun snakk om et enkelt tilfelle fra en importert katt. Dette er ikke en sykdom vi har påvist i kattebestanden i Norge tidligere. Katteeiere trenger ikke være redd for å omgås katten sin. 

Dyr som er importert fra utlandet kan ha smittestoffer som er uvanlige i Norge. Veterinærer som behandler importerte dyr bør ta hensyn til dette i forbindelse med undersøkelse, prøvetakning og analyse av prøver fra importerte dyr. 
 

Om sykdommen 

Sporotrikose er en soppinfeksjon som kan smitte både dyr og mennesker. 

Sykdommen påvises svært sjelden i Nord-Europa. Smitte skjer som regel via små sår i huden fra jord og planterester.

I Brasil har Sporothrix brasiliensis forårsaket sykdom hos mennesker. Menneskene har blitt smittet av katter gjennom bitt, klor eller kontakt med sårsekret fra sår hos syke katter.
 

Les mer om saken hos Veterinærinstituttet:  

https://www.vetinst.no/nyheter/uvanlig-soppart-pavist-hos-importert-katt

Fant du det du lette etter?