Tilsyn med veterinærers bruk av legemidler til matproduserende dyr i 2022

Publisert 01.02.2022     Sist endret 30.06.2022

«DEA»- og «Kloramfenikol»-sakene har vist at noen veterinærer har forskrevet legemidler som ikke er tillatt til matproduserende dyr og setter for korte tilbakeholdelsestider. I praksis betyr dette at legemidler som ikke skal inn i matkjeden likevel kan havne i maten vår, noe som igjen kan utgjøre en risiko for mattryggheten.

Dette ser vi etter

Mattilsynet har etablert en interregional dyrehelsepersonellgruppe for å styrke og kalibrere tilsynet med dyrehelsepersonell på landdyrområdet.

Vi vil med jevne mellomrom foreta søk i veterinært legemiddelregister (VetReg). Da vil vi sjekke blant annet:

  • Om det brukes forbudte og ulovlige preparater til matproduserende dyr

  • Om det settes korrekte tilbakeholdelsestider

  • Om rapporteringen skjer innen fristen på syv dager

Du kan lese mer her: Rapportering til VetReg og koder til resepter

Dette bør du være forberedt på

Dersom det blir avdekket at du har brukt ulovlige preparater til matproduserende dyr, vil du bli kontaktet av Mattilsynet.

Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?
Hele landetHele 2022Alle veterinærer som foreskriver medisiner til matproduserende dyrBruk av ulovlige preparater til matproduserende dyr, rett tilbakeholdelsestid og rapporteringshastighet
Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer