Faktaartikkel

Veterinærene har ansvaret for at dyr immobiliseres forsvarlig

Publisert 22.03.2017     Sist endret 04.03.2021

Dyr som fanges inn i naturen, blir i mange sammenhenger bedøvd eller gjort urørlige ved hjelp av prosjektiler med medikamenter. Dette kalles medikamentell immobilisering.

Det er bare veterinærer som kan ha ansvaret for at dyr immobiliseres medikamentelt. Som ansvarlig har veterinæren plikt til å sørge for at immobiliseringa er forsvarlig. Veterinærene kan overlate immobiliseringa til medhjelpere på visse vilkår.

Mattilsynet har laget en veileder om veterinærers ansvar for medikamentell immobilisering av ville dyr.

Med veilederen ønsker Mattilsynet å forklare reglene om dette ansvaret, særlig vilkårene for å kunne overlate til medhjelpere å utføre immobiliseringa.

Veilederen omhandler ikke hvordan medikamentell immobilisering vurderes og reguleres av Mattilsynet i forbindelse med bruk av ville dyr i forsøk. Mattilsynet kan i tillatelser til dyreforsøk blant annet stille vilkår om at veterinæren skal være til stede der dyra immobiliseres.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning