Godkjenning av transportmiddel til dyretransport

Publisert 30.05.2012     Sist endret 08.01.2013

Transportmidler som benyttes til transport av levende dyr skal tilfredsstille kravene som er beskrevet i regelverket. Det er ulike forskrifter som regulerer dette, avhengig av om transporten er av næringsmessig karakter, eller om det er hobbytransport eller transport av sirkusdyr.

For noen typer transport er ett av kravene at transportmidlet skal være godkjent for at det skal kunne benyttes til transport av dyr. Se egen artikkel for mer detaljer om hvilke transportmidler som trenger godkjenning: Godkjenning av dyretransportmidler

Godkjenning av transportmidler gis av Statens vegvesen og Mattilsynet.

Det er viktig å huske på at transportmidlet alltid skal tilfredsstille alle kravene som gjelder for den aktuelle transporten. Et transportmiddel kan være godkjent, men likevel være uegnet for eksempel pga manglende vedlikehold. Det er du som bruker transportmidlet som har ansvar for å sørge for at transportmidlet til en hver tid tilfredsstiller kravene, og at det brukes på forskriftsmessig måte, uavhengig av om det er gitt formell godkjenning eller ikke.

Mer om godkjenning av transportmiddel til dyretransport

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyretransport Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer