Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 30.05.2012     Sist endret 08.01.2013
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området 07.02.2011 113